Denne personvernerklæringen beskriver hvordan THE OCEAN samler inn og bruker personopplysninger.

THE OCEAN er en felles møteplass og samarbeidsprosjekt på tvers av havnæringene, forskning og akademia som ble etablert i 2019 og vil i 2021 bli arrangert for tredje gang. Samarbeidspartnere har på kort tid skapt et momentum og konferansen er blitt en anerkjent møteplass. I Bergens-region har vi de fremste miljøene for hav-relatert industriutvikling, teknologiutvikling og forskning. For å kunne bidra til den nødvendige transformasjonen for havet, fortsatt verdiskapning og nå FNs bærekraftsmål, vil samarbeid mellom de ulike bransjene bli uvurderlig i det neste tiåret. Målsetning er at vi sammen skal styrke havøkonomien gjennom bærekraftig bruk av havets ressurser.

På vegne av Partnerne (Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, VIS, Bergen kommune, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation, DNB, Høyskolen på Vestlandet og NORCE) er forretningsfører for prosjektet THE OCEAN. VIS og Partnerne har engasjert Bergen Live som prosjektleder, teknisk arrangør, samt marked og kommunikasjonsansvarlig. Bergen Live er ansvarlig databehandler for prosjektet, inkludert nettside, nyhetsbrev og påmelding.

Personvernerklæring for oneoceanconference.no

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Bergen Live samler inn og bruker personopplysninger. Personvernerklæringen er oppdatert 06.02.2020.

  • Om den behandlingsansvarlige

Behandlingsansvarlig, representert ved daglig leder, er den som er ansvarlig forbehandlingen av personopplysninger i Bergen Live AS (orgnisasjonsnummer 984 993 412).
Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarlige:

Bergen Live AS
Bergenhus 13
5003 Bergen
Tlf. 55 21 50 60
E-post ved henvendelser om personopplysninger: theocean(at)bergenlive.no

Personopplysninger for THE OCEAN håndteres adskilt fra Bergen Lives egen kundedatabase, med eget system for nyhetsbrev, nettsideplattform og påmelding. Personopplysninger deles ikke mellom de to organisasjonene.

  • Kjøp av billetter til THE OCEAN

Bergen Live samler inn og behandler personopplysninger i forbindelse med salg av billetter til konferansen. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen med kunden, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Bergen Live får utlevert personopplysninger fra Proviso, som er Bergen Live sin leverandør av billettering til konferanser og events, for å kunne oppfylle kjøpsavtalen med den registrerte, herunder utsende viktig informasjon via e-post eller SMS om arrangementet som den registrerte har kjøpt billett til.

En egen databehandleravtale mellom Proviso og Bergen Live AS regulerer hvilken informasjon Bergen Live AS har tilgang til og hvordan den skal behandles. Lenke til billettkjøp hos Proviso legges ut på oneoceanconference.no, som er driftet at Kodeks AS. Kodeks AS har ikke tilgang til Proviso eller personopplysninger.

Til overnevnte formål lagrer vi navn og mailadresse i programmet Mailchimp. Opplysninger som hentes fra Proviso lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Bergen Live AS som har tilgang til opplysningene som er lagret i Mailchimp. En egen databehandleravtale mellom Bergen Live AS og Mailchimp regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

  • Elektronisk markedsføring

Den behandlingsansvarlige benytter personopplysninger til elektronisk markedsføring. Behandlingsgrunnlaget er samtykke, enten ved innmelding i THE OCEAN nyhetsbrev, eller ved frivillig samtykke ved billettkjøp via Proviso, til at Bergen Live AS kan kontakte den registrerte elektronisk med informasjon om arrangementet. Til dette formålet behandles den registrertes epostadresse – samt kjøpshistorikk når samtykket er gitt via billettkjøp hos Proviso. For informasjon om formålet med lagring av kjøpshistorikk – se pkt. 6 -Profilering. Personopplysningene lagres inntil samtykket til elektronisk markedsføring trekkes tilbake av den registrerte.

  • Nyhetsbrev

Den behandlingsansvarlige sender nyhetsbrev med markedsføringsinnhold til personer som har samtykket til dette ved påmelding til THE OCEAN sin nyhetsbrevtjeneste, eller ved billettkjøp hos Proviso. Den registrerte kan når som helst melde seg av nyhetsbrevtjenesten via avmeldingsknappen nederst i våre nyhetsbrev, eller ved å kontakte Bergen Live AS.

  • Nettstatistikk, cookies og annen elektronisk markedsføring

Vi bruker forskjellige typer informasjonskapsler (cookies) for å forbedre nettstedet vårt og forbedre din opplevelse. En cookie er en tekstfil som inneholder en liten mengde data som lastes ned til enheten du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt og lagres på enhetens harddisk. Disse informasjonskapslene benyttes til ulike formål, blant annet å la nettstedet vårt gjenkjenne enheten når du besøker oss igjen, sørge for at du får tilsendt riktig innhold og til å lagre informasjon om dine preferanser eller tjenester for deg. Vi bruker flere informasjonskapsler til ulike formål. På vår nettside brukes informasjonskapsler til tekniske, analytiske formål samt til markedsføring.

Vi bruker også noen statistikkverktøy som skriver slike informasjonskapsler, for eksempel tall for hvor mange brukere og sidevisninger vi har. I tillegg bruker vi Google Analytics for å kunne måle aktiviteten på sidene våre og ta ut verdifull statistikk både hva angår lesertall, skjermoppløsning, hvilke enheter brukerne vår benytter, hvor de kom fra etc. Dette er kun aggregerte data og identifiserer ikke deg som bruker. Dersom du ikke vil at dine data skal registreres med dette verktøyet, kan du laste ned nettlesertillegget Google Analytics Opt-out. Informasjonen om trafikk på våre nettsider lagres i Google Analytics i 56 måneder.

Ved å bruke oneoceanconference.no godtar du at vi benytter informasjonskapsler nevnt over. Om du ikke ønsker å akseptere bruk av informasjonskapsler kan du gjøre tilpasninger i innstillinger i din nettleser, slik at den automatisk avviser informasjonskapsler eller til å informere deg hver gang et nettsted vil lagre en cookie. Vi gjør oppmerksom på at oneoceanconference.no kanskje ikke vil fungere optimalt om du velger å skru av cookies.

  • Besøksregistrering og smittesporing

Bergen Live AS samler inn personopplysninger for å kunne bistå kommunelegen med eventuell smittesporing av viruset Covid-19. Til dette formålet registrerer virksomheten de besøkendes navn og telefonnummer samt hvilket sted og tidspunkt de besøkende har deltatt på arrangementet. Dette gjelder ved både konferanser, events, konserter og lukkede arrangementer i utleielokalet Snekkerbrakken. Behandlingsgrunnlaget har hjemmel i forskrift om smitteverntiltak i Bergen Kommune, hvor virksomheten pålegges å føre register over alle besøkende. Opplysningene vil kun bli benyttet til dette formålet. Opplysningene lagres internt hos virksomheten og slettes etter 10 dager.

  • Den registrertes rettigheter

Når virksomheter behandler personopplysninger om deg har du rett til å bli informert om behandlingen. Bergen Live AS oppfyller informasjonsplikten i denne personvernerklæringen, og vil henvise til denne ved forespørsler om informasjon. Du har også flere rettigheter i forhold til vår behandling av personopplysninger om deg. Nedenfor kan du lese mer om hvilke rettigheter du har og hvordan du går frem for å gjøre bruk av rettighetene dine:

Rett til innsyn: Du har rett til å gjøre innsyn i egne personopplysninger, og rett til å få utlevert en kopi av opplysningene dine.

Rett til korrigering (retting): Du har rett til å få rettet uriktige, ufullstendige eller feilaktige opplysninger som er registrert om deg.

Rett til sletting: Du har i noen tilfeller rett til å få slettet opplysninger om deg før våre alminnelige slettefrister er oppfylt. Våre alminnelige slettefrister finner du ovenfor under informasjonen om de enkelte behandlingene.

Rett til begrensning av behandling: Du har i noen tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis behandlingen begrenses har vi kun lov å lagre opplysningene, med mindre du samtykker eller det finnes et annet lovlig grunnlag som gjør at vi kan behandle opplysningene dine videre.

Rett til å protestere: Du har i noen tilfeller rett til å protestere mot vår generelle behandling av dine personopplysninger, og du har alltid rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger til direkte markedsføring.

Rett til å få utlevert personopplysninger (dataportabilitet): Du har i noen tilfeller rett til å motta dine personopplysninger, eller få opplysningene overført fra en virksomhet til en annen. Opplysningene skal utleveres i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Dersom du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter må du kontakte den behandlingsansvarlige via kontaktinfoen gitt i punkt 1 – Om den behandlingsansvarlige. Vi vil svare på henvendelsen din så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

Dersom det er nødvendig vil vi be deg om å fremlegge legitimasjon eller annen informasjon som gjør at vi kan bekrefte identiteten din før vi kan oppfylle rettighetene dine.

Dersom du ikke er fornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger eller mener at vi bryter personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan du skal gå frem for å klage på www.Datatilsynet.no.

Subscribe to our newsletter