Aker Solutions
Ågotnes is Aker Solutions’ largest service base, spread across an area of 25,000 square meters. The service base was established in 1994 and today consists of state-of-the-art office facilities, opened in February 2014, and five workshops with test pits, test bays and clean rooms.
Since 1990, we have installed and commissioned over 250 subsea trees, tubing hangers and wellheads and our technicians have performed a substantial number of well interventions with workover systems.

Ågotnes is a lifecycle partner, where we perform installation, offshore & onshore modification, refurbishment & upgrades and decommissioning of subsea equipment.

Bolaks
Bolaks er et konsern som driver med oppdrett av laks og stamfisk i Bjørnafjorden kommune, med 10 matfiskkonsesjoner og 2 stamfiskkonsesjoner. I Bolaks konsernet legges det stor vekt på utvikling og innovasjon, og det investeres betydelige beløp i moderne teknologi, utstyr og systemer for best mulig å møte dagens utfordringer innen alle områder av virksomheten. Bolaks har eget rederi som leverer spesialiserte servicetjenester innen oppdrett. Bolaks er en rognprodusent for Benchmark Genetics Norway. Fiskevelferd er alltid et hovedfokus, og et viktig grunnlag for god produksjon og god kvalitet på sluttproduktet. Totalt i selskapet er det i dag over 90 ansatte.

CCB Subsea
CCB Subsea, based at Ågotnes, is a young company offering design, engineering, project execution and operational services to customers within subsea and drilling.  We look for new and sustainable solutions to add value to our clients’ projects.

Our core services are key to achieve circular economy through repair, reuse – and also sharing.  And with our design and development of new tools, concepts and methodologies, we aim to make our industry more sustainable.

We offer you a great and young working environment among supportive and social colleagues, and interesting work with a variety of projects – never a boring day!

DNB Bank
DNB er Norges største bank med 10.000 ansatte i konsernet. Havet har vært en svært viktig del av norsk næringsvirksomhet i generasjoner, og DNB har lange tradisjoner internasjonalt som ledende sjømat-, energi- og shipping bank.

I DNB har vi flere områder som arbeider med havindustriene, fra små bedrifter til store globale selskaper. Vår jobb er å bidra sammen med våre kunder til en lønnsom og bærekraftig fremtid. Vi tror at hvis vi investerer i havet, investerer vi i fremtiden.

Vi vil også fremover finansiere og gi råd til selskaper som er fremtidsorienterte og som omfavner en bærekraftig forretningspraksis

Clara Venture Labs
Clara Venture Labs (CVL) utvikler banebrytende industriell teknologi og bygger selskaper som skal muliggjøre det grønne skiftet. Bedriften er lokalisert i Bergen, og har mer enn 30 års erfaring innen utvikling av høyteknologiske løsninger innenfor energi, sirkulærøkonomi og romfart. En systematisk tilnærming til innovasjonsprosessen sikrer effektiv identifisering og utvikling av de beste ideene. Et sammensveiset team av høyt kvalifiserte ansatte er vår viktigste nøkkel til suksess.

CVL er eid av Aker ASA, et av de største industribedriftene i Norge. Kombinasjonen av Clara Venture Labs sin solide teknologikompetanse og Akers 180 år med erfaring i å bygge industribedrifter, har lagt grunnlaget for å skape et av de mest spennende, dynamiske og fremtidsrettede innovasjonslaboratoriene i Europa.

GCE Ocean Technology
GCE Ocean Technology er en industridrevet klynge med partnere og medlemmer fra industri, forskningsmiljøer, gründere, investorer og offentlige institusjoner. Vi bidrar til verdiskaping gjennom kunnskaps- og innovasjonssamarbeid. Klyngen utvikler og leverer innovativ havteknologi innenfor et bredt spekter av bruksfelt som olje og gassproduksjon under vann, marin fornybar energiproduksjon, marin matproduksjon og marine mineralressurser.

Et av våre fokusområder innebærer å bidra til at havnæringene tiltrekker seg talenter og de «kloke hodene».

 

Inventas
I Inventas søker vi fremtidens utfordringer og skaper løsningene. Vi er en ledende tjenesteleverandør innen design- og teknologiutvikling med til sammen 150 ansatte i ulike byer. I Inventas møtes mennesker og teknologi. Her jobber designere og ingeniører sammen i tverrfaglige team for å løse problemer som betyr noe. Vi er i stadig vekst og på utkikk etter nye kollegaer som ønsker å ta i bruk både hode og hjerte for å skape fremtiden. Ved kontoret vårt i Bergen har vi høy aktivitet inn mot havbransjene, og vi er en aktiv deltager i innovasjonsmiljøene på Vestlandet.

Lerøy Seafood Group ASA
Lerøy Seafood Group er et verdensledende sjømatselskap med 5 500 ansatte, og røtter tilbake til 1899. Kjernevirksomheten til konsernet er produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat. Hovedkontoret ligger i Bergen, men vi driver fangst og havbruk langs hele kysten av Norge. Lerøy har fabrikker som produserer og pakker i hele Europa, samt salgskontorer i USA og Asia.

Daglig leverer Lerøy tusenvis av bærekraftige, sunne sjømatprodukter til ulike bedrifter og virksomheter, og serverer over 80 ulike land med sjømat tilsvarende 1,75 milliarder måltider i året.

Vår visjon er å bli den ledende, globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat, med forankring i Lerøys verdier; å være skapende, ærlig, åpen og ansvarlig.

 

NCE Seafood Innovation
NCE Seafood Innovation er en næringsklynge som sammen med sine medlemmer og partnere jobber for å løse utfordringer og realisere muligheter for bærekraftig vekst og utvikling i sjømatbransjen. Klyngen skal være en aktiv bidragsyter, katalysator, inspirator og et samlingspunkt for samarbeid om kunnskapsdeling og innovasjon.

OneSubsea
We are OneSubsea. We create the energy solutions of the future. Our industry has an important role to play in the global energy transition, and OneSubsea is evolving for that exciting future. Our vision is to create energy solutions in a sustainable manner, sharing the responsibility to act now and fast to decarbonize the world’s energy system.

The work we do takes us to some of the most interesting and some of the most diverse places on the planet. Wherever you join us, you’ll be part of a global community of colleagues working together to achieve ambitious, international goals.

 

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen er eit internasjonalt retta forskingsintensivt breiddeuniversitet. Universitetet driv forsking og undervisning innan eit stort spekter av fagområde og er Norges største marine universitet, med høg internasjonal kvalitet på forsking og utdanning og fleire forskingsmiljø i verdsklasse. UiB er ein naturleg plass å ta ein doktorgrad innan marine tema – det gir ein billett inn i ein karriere som forskar både mot grunnleggande spørsmål og marine næringar. Vi har rundt 1500 PhD-studentar i våre program på UiB, og 500 ved MatNat fakultetet.

VIS- Vestlandets innovasjonsselskap AS
VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap er et kraftsenter for innovasjon lokalt, regionalt og nasjonalt. Hovedkontoret ligger i hjertet av innovasjonsdistriktet på Marineholmen i Bergen. Vi er 30 samfunnsengasjerte kollegaer fordelt på to ulike segmenter: VIS Startup og VIS Forskningsdrevet innovasjon. VIS Startup hjelper innovative gründere med ideutvikling, vekst og internasjonalisering. Gjennom inkubatorprogrammene Eitri, Future Ocean Incubator, Fintech Hub og Mediekuben bistår vi gründere innen hav, helse og teknologi med å lykkes med sine ideer. VIS Forskningsdrevet innovasjon videreutvikler forskningsresultater til samfunnsnyttige produkter og tjenester.

Sammen med våre eiere og partnere sørger VIS for at økosystemet for innovasjon i vest har både bredde, spiss og ambisjoner.

Aider regnskap, rådgivning og teknologi
Aider er et av de raskest voksende kompetansehusene i Norge, innenfor regnskap, lønn, teknologi og HR. Vi legger listen høyt når det kommer til teknologi og flinke folk. Vi elsker tall og mener at regnskapsbransjen må redefineres. Vi gir tallene retning, gir råd og skaper merverdi med regnskapet i hånden. Dette skal vi få til med flinke folk, forenkling og med blikket festet langt der fremme. Vi er stadig i vekst, og satser stort innen havbruksbransjen. Er du interessert i økonomi, havbruk og teknologi, tar vi gjerne en prat med deg på stand😊

 

Equinor
Equinor is an international energy company committed to long-term value creation in a low-carbon future. Our purpose is to turn natural resources into energy for people and progress for society. Equinor’s portfolio of projects encompasses oil and gas, renewables, and low-carbon solutions, with an ambition of becoming a net-zero energy company by 2050. Headquartered in Stavanger (Norway), Equinor is the leading operator on the Norwegian continental shelf. We are present in around 30 countries worldwide.

With us, you can enjoy exciting career opportunities, a progressive approach to work-life balance, a competitive salary and benefits that support your long-term financial stability – as well as the knowledge that you’re making an important contribution to society. Because at Equinor, we’re tackling some of the world’s biggest challenges head-on, and we need people with a strong drive. If you want to make a difference, you should be working for Equinor.

Exciting career opportunities in Equinor – Equinor

 

Havforskningsinstituttet (HI)
«Havforskningen» er et av Europas største marine forskningsinstitutt, med sine 1100 ansatte fra sør til nord. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Du finner oss på tokt ute på storhavet, på feltarbeid langs kysten og med hvit frakk inne på labben. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har vi et eget rederi.

Forskning og råd fra HI skal være med på å legge grunnlaget for at Norge nå og i fremtiden skal kunne utnytte de store verdiene i havet på en bærekraftig måte.

TechnipFMC
TechnipFMC er et internasjonalt selskap med røtter innenfor olje og gass næringen. Vi spesialiserer oss innenfor Subsea og Surface teknologier. Vårt mål: å forbedre verdens energi industri. Hvordan vi gjør det: ved å konstant oppdatere oss på nyheter og utfordringer, samt ha et godt samarbeid over vår 48 operative land. Hos TechnipFMC jobber vi for å gi deg en inspirerende arbeidsopplevelse og muligheten til å gjøre en forskjell.

Pelagia
Har du hode for fisk? Da kan Pelagia være en potensiell arbeidsplass sammen med rundt 1.400 kollega i inn og utland! Pelagia er en verdensledende produsent av pelagisk fisk, marine proteiner og oljer. Produktene våre selges globalt med nærmere 10 milliarder kroner i omsetning i 100% eide selskaper. Våre fabrikker er lokalisert i Skottland, Irland, Shetland, Danmark, Hellas, Ukraina og Norge og vi produserer ca 1,3 milliarder kilo fisk per år. Hovedkontoret er på Bradbenken i Bergen.
Pelagia arbeider målrettet for å øke verdiskapningen på produktene vi produserer. Initiativ, «hands on» mentalitet, ansvar og nytenkning er deler av vårt verdisett og som bidrar til et dynamisk og inspirerende arbeidsmiljø. Les gjerne mer om oss på https://pelagia.com/cm/

MOWI
Mowi er et av verdens ledende sjømatselskaper, rangert som nummer én på både markedsverdi og bærekraft. Mowi er også verdens desidert største atlantiske lakseoppdretter med slaktevolum på 466 000 tonn i 2021, tilsvarende en global markedsandel på ca. 20 %. Selskapet har en helintegrert verdikjede fra rogn til tallerken, og produserer eget miljøsertifisert fôr spesielt utviklet for Mowi laksestammen.

Gjennom alle ledd i verdikjeden jobber vi alle mot ett felles mål; å gi en voksende verdensbefolkning deilig, sunn og næringsrik mat fra havet, på en måte som respekterer planeten vår og lar lokalsamfunnene blomstre. Et produkt alle i Mowi kan være stolte av, hver dag.

Innovasjø
Innovasjø Akvakultur AS er en del av Innovasea Systems Inc med hovedkontor i Boston USA.

Vi er en totalleverandør av produkter og løsninger til havbruk, med fokus i Norge på Miljømålinger, miljødata og sensorikk, samt totalløsninger innen luft- og oksygendistribusjon i sjø og på land.

Korall Engineering
Korall Engineering er et designoptimaliseringsselskap for additiv tilvirkning (3D) som blant annet anvender kunstig intelligens for å redesigne og digitalisere eksisterende industrielle deler på den mest optimale måten. Denne teknologien muliggjør høyere effektivitet, reduksjon i operasjonelle kostnader og materialbruk, og senker miljøpåvirkningen i stor grad. Produktene blir lagret som digitale filer i et digitalt varelager, som eliminerer behovet for fysiske varelagre. Videre utvikler Korall programvare-applikasjoner for å automatisere arbeidsflyter i designprosessen. Ved å gjøre dette reduserer Korall hundrevis av design- og ingeniørtimer for kundene sine. Gjennom disse teknologiene forstyrrer/disrupter Korall den tradisjonelle forsyningskjeden og introduserer digitale varelagre og automatisere designprosesser til markedet.

shAIRskills
shAIRskills har utviklet en delingsplattform for bedrifter som ønsker å dele ansatte med hverandre. Vi har tatt delingsøkonomien inn i arbeidslivet. Delingsplattform er tilrettelagt for alle bransjer og nivåer i organisasjonen, og kan hjelpe bedrifter med både kortsiktige og langsiktige behov for å dele kompetanse og arbeidskraft.

I samarbeid med GCE Ocean og andre klynger er vi nå i ferd med å utvikle en studentfunksjonalitet i den allerede eksisterende delingsplattformen. Synergieffekten er åpenbar og gir både bedriftene og studentene anledning til å få/nå et større volum og øke sjansene for relevant ‘matching’ mellom akademia og bedrifter.

Subscribe to our newsletter